DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Hrušovský

KDH

No problém je v tom, že sa nevieme na tom dohodnúť preto, lebo boli tu porušené základné medzinárodné štandardy udeľovania občianstva, na ktoré nedoplácajú Maďari.

Robert Fico vs. Pavol Hrušovský - 28.03.2011
Pravda

Typickými podmienkami, ktoré medzinárodné právo uznáva ako dôvody pridelenia občianstva sú: narodenie rodičom, ktorí sú príslušníci daného štátu, narodenie sa na území štátu, uzavretie manželstva so štátnym občanom, adopcia, trvalý či dlhodobý pobyt cudzinca na území štátu.

V otázke udeľovania občianstva je v medzinárodnom práve dôležitý princíp "genuine link" alebo skutočné puto, ktoré predpokladá skutočné spojenie existencie, záujmov, pocitov spolu s existenciou vzájomných práv a povinností medzi občanom a štátom (J. Ondřej, Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní, Plzeň 2007, str. 145).


Maďarský zákon o dvojitom občianstve umožňuje získanie občianstva aj bez trvalého či dlhodobého pobytu na území Maďarska, čím nedodržiava vyššie zmieňovanú podmienku.

Dátum zverejnenia analýzy: 27.03.2011
success
error