DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Slota

SNS

Tak jak sme predali za tri koruny Slovenské elektrárne, ktoré vyrábajú, ktoré prinášajú Talianom ročný zisk 14 miliárd, 14 miliárd, ktoré mohli tiecť do rozpočtu Slovenskej republiky, ale tečú do rozpočtu Talianska.

Ján Slota - 28.03.2011
Nepravda

Podľa výročnej správy (.pdf) dosiahli Slovenské elektrárne v roku 2009 historicky najvyšší konsolidovaný čistý zisk 280 miliónov eur, pred zdanením, odpismi, úrokmi a amortizáciou to bolo  827 miliónov eur. Údaje za rok 2010 sú dostupné len vo forme pred zdanením zo správy TASR, kedy elektrárne dosiahli zisk 712 miliónov eur.

Vlastníkom akcií Slovenských elektrární je FNM - 34% a Enel SpA - 66% podiel. Podľa FAQ na stránke Slovenských elektrární sa štát ako akcionár vzdal nároku na vyplatenie dividend, rovnako tak spravil ale aj taliansky Enel. Zo zisku spoločnosti tak do Talianska netečie nič.

Reakcia spoločnosti z roku 2007 uvádza:

"Štát a Vláda SR sa v žiadnom prípade nevzdali dividend, teda podielu na zisku vytvoreného spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., v ktorej 34-percentný podiel vlastní štátny Fond národného majetku SR a 66% ovláda spoločnosť Enel. Obaja akcionári sa spoločne dohodli, že uprednostňujú energetickú bezpečnosť Slovenska pred výplatou podielov zo zisku. Preto sa rozhodli počas nasledujúcich rokov investovať dividendy do rozvoja nových výrobných kapacít, vrátane dostavby Mochoviec."

Dátum zverejnenia analýzy: 27.03.2011
success
error