DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Slota

SNS

Pretože zase niekto klame, preto neboli také dividendy (z teplární, pozn.) vysoké, pretože sa dávali obrovské prostriedky do modernizácie, do modernizácie.

Ján Slota - 28.03.2011
Neoveriteľné

Priemerné ročné dividendy za predchádzajúce roky predstavovali 4,2 milióna eur.

Výročné správy - Tepláreň Košice, a. s.
2009 (.pdf) - zisk 693 560 eur
2008 (.pdf) - zisk 1 894 000 korún
2007 (.pdf) - zisk 123 647 000 korún
2006 (.pdf) - zisk 202 240 000 korún

Výročné správy – Bratislavská teplárenská, a. s.
2009 (.pdf) - zisk 2 678 000 eur
2008 (.pdf) - zisk 519 800 000
2007 (.pdf) - zisk 107 900 000 korún
2006 (.pdf) - zisk 78 200 000 korún

Čo sa týka modernizácie vo výročnej správe (.pdf) z roku 2009 na strane 11 predseda predstavenstva Vladimír Raček uvádza, že finančné prostriedky boli investované najmä do obnovy výrobných a nevýrobných zariadení, do nákupu primárnych a sekundárnych rozvodov, odovzdávacích staníc tepla ako aj do ich rekonštrukcie a modernizácie za účelom zvýšenia kapacity, životnosti a predovšetkým spoľahlivosti dodávok tepla.

Výročné správy - Žilinská teplárenská, a. s.        
2009 (.pdf) -
2008 (.pdf) - 
2007 (.pdf) -
2006 (.pdf) -

Výročné správy - Martinská teplárenská, a. s.
2009 (.pdf) - zisk 754 820 eur
2008 (.pdf) - zisk 70 943 000 korún
2007 (.pdf) - zisk 80 799 000 korún
2006 (.pdf) – zisk 20 154 000 korún

Výročné správy - Trnavská teplárenská, a. s.
2009 (.pdf) - zisk 623 114 eur
2008 (.pdf) - zisk 52 109 000 korún
2007 (.pdf) - zisk 19 726 000 korún
2006 (.pdf) - zisk

V príhovore predsedu predstavenstva Petra Hurtíka vo výročnej správy (.pdf) z roku 2009  na strane č. 3 sa okrem iného spomína:"K zabezpečeniu kvality budúcich dodávok tepla prispeje aj dokončená modernizácia OST TAT, a.s."

Výročné správy - Zvolenská teplárenská, a. s.
2009 (.pdf) - zisk 265 066 eur
2008 (.pdf) - zisk 848 545 korún
2007 (.pdf) - 
2006 (.pdf) -  

Vo výročnej správe (.pdf) z roku 2009 sa na strane 6 mimo iného píše: "V rokoch 2006-2008 bola na zdroji TpB v rámci realizácie projektu Ekologizácie zdroja vykonaná komplexná rekonštrukcia tepelného zdroja, ktorej hlavným cieľom bolo, aby zdroj plnil všetky emisné limity určené legislatívou. Zdroj má po rekonštrukcii nižší inštalovaný výkon 173 MW a doplnené spaľovacie zariadenie na spaľovanie drevnej štiepky, zdroj bol zároveň zmodernizovaný."

Pokiaľ ide o modernizácia, vo výročných správach teplární sme našli iba vyššie uvedené nekonkrétne vyjadrenia. Napokon sa aj v teplárni v Martine v príhovore predsedu (strana 7)  spomína neustále investovanie finančných prostriedkov z dôvodu prísnych emisných limitov.

Otázne je do akej miery sa môže investovanie do modernizácie teplárni odraziť na dividendách pre štát - o koľko tie v realite pre investície klesli (a o koľko by v budúcnosti ak by sa nepredávali naopak pre modernizáciu stúpli). 

Dátum zverejnenia analýzy: 27.03.2011
success
error