DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Slota

SNS

...je tu u nás 500, možno 600 tisíc cigáňov, ale štatisticky je len 140 alebo 170 tisíc. Kde sú ostatní? Tak sú to asi v maďarskej menšine alebo v neviem akej menšine.

Ján Slota - 28.03.2011
Zavádzajúce

Podľa sčítania v roku 2001 sa na Slovensku k rómskej národnosti prihlásilo 89 920 osôb. Podľa portálu pravda.sk, v roku 2010 bol odhad počtu Rómov žijúcich na Slovensku 430 tisíc, prognóza na rok 2025 je 530-550 tisíc.

Štúdia (.pdf) Infostatu - Inštitútu informatiky a štatistiky z roku 2000, ktorej autorom je B. Vaňo, prináša odhad počtu príslušníkov rómskeho etnika a vysvetľuje aj niektoré dôvody, prečo existuje rozdiel medzi osobami hlásiacimi sa k rómskej národnosti a odhadovaným počtom Rómov:

"V povojnových sčítaniach obyvateľov pred rokom 1991 sa mohli občania prihlásiť len k vybraným národnostiam. Rómska národnosť medzi nimi nebola a tak sa Rómovia museli prihlásiť k inej ako rómskej národnosti. Tento aspekt je zaujímavý aj v súčasnosti, keď sa väč?ina Rómov nehlási k rómskej národnosti a vzniká otázka, ktorú národnosť si vyberajú. V roku 1980 sa zhruba tri š?tvrtiny Rómov prihlásili k slovenskej národnosti, 20% k maďarskej a zvyš?ných 5% pripadlo na v?šetky ostatné národnosti. Je zrejmé, ž?e Rómovia sa hlásili k tej národnosti, ktorá na danom území prevládala. Nie je dôvod domnievať sa, ?že v súčasnosti je tomu inak" (str. 11).

Zároveň súčasná legislatíva neumožňuje sčítanie obyvateľstva na etnickom princípe. Posledné takéto sčítanie bolo v roku 1980, kedy sa k rómskemu etniku prihlásilo 200 tisíc osôb.

Výrok hodnotíme ako zavádzajúci, pretože udáva nepresné a skreslené čísla. Druhá časť výroku, t.j. že sa Rómovia hlásia k iným národnostiam, je potvrdená vyšším odborným názorom, aj keď podiel hlásiacich sa k maďarskej národnosti môže byť pre Slotu sklamaním.

Dátum zverejnenia analýzy: 27.03.2011
success
error