DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Slota

SNS

...sčítanie ktoré prebehlo trebárs v roku 2010 v Maďarsku, ktoré veľmi skresľovalo počty obyvateľov a aj národnostných menšín na území Maďarska hovorilo, že tam žije okolo 170 tisíc Slovákov i keď pred tým tam bolo vyše 470 tisíc, čo sa potvrdilo aj pri sčítaní v roku 1947, kedy sa k slovenskej národnosti prihlasovalo 477 tisíc Slovákov v Maďarsku. Toho času je štatistiky vedených Slovákov v Maďarsku 15 tisíc. Vážená kolegyňa, kde zmizlo, kde zmizlo tých 450 tisíc Slovákov.

Ján Slota - 28.03.2011
Zavádzajúce

I keď konkrétne štatistické údaje z roku 2010 a 1947 sa nám zistiť nepodarilo, dostatočný základ pre porovnanie čísel, ktoré údava Slota, môžu poslúžiť údaje ministerstva zahraničných vecí SR:

  • rok 1920: slovenský materinský jazyk priznalo 141 877 obyvateľov, odhady udávajú 244 000 osôb,
  • po Viedenskej arbitráži 1938: štatistika udáva 270 467 osôb a odhady až 510 000,
  • po repatriácii 1946-1948: na Slovensko sa vrátilo 73 273 osôb, oficiálne zdroje uvádzajú už len 7 808 osôb so slovenskou národnosťou,
  • 1960: 14 340 s národnosťou*
  • 1980: 9101 so slovenskou národnosťou*
  • rok 1990: k slovenskej národnosti sa prihlásilo 10 459 osôb, 
  • rok 2001: k slovenskej národnosti sa prihlásilo 17 693 obyvateľov,
  • celkový odhadovaný počet osôb slovenského pôvodu v Maďarsku od roku 1991 a v roku 2010 je 110 000.
*údaje maďarského štatistického úradu získané zo sčítania obyvateľov (tieto údaje potvrdzujú aj čísla uvedené ministerstvom zahraničných vecí pre roky 1990 a 2001)

Z výroku sa zdá, že Slota pri používaní čísel zamieňa dve rozdielne kategórie:
1. osoby, ktoré sa hlásia k slovenskej národnosti a
2. osoby so slovenským pôvodom (tieto čísla sú vždy v odhadoch výrazne vyššie).

Keďže pri uvádzaní údajov z roku 1947 Slota uvádza počet osôb slovenskej národnosti, porovnáme tieto údaje. Ako je uvedené vyššie, v období rokov 1946-1948 je uvádzaný počet 7 808 osôb so slovenskou národnosťou, je preto nepravdepodobné, že by ich v roku 1947 bolo 477 tisíc, ako tvrdí Slota. Údaj 15 tisíc ľudí hlásiacich sa k slovenskej národnosti, ktorý Slota udáva s rokom 2010 je, s prihliadnutím na údaje z roku 2001, realistickejší.

Všeobecne možno povedať, že pri sledovaní vývoja počtu osôb hlásiacich sa k slovenskej národnosti, nedochádza k dramatickému poklesu, naopak, určitému nárastu.

Čo sa týka zmieneného údaju 477 tisíc osôb z roku 1947 treba podotknúť, že tento údaj môže byť odhadom celkového množstva osôb slovenského pôvodu v Maďarsku. Toto relatívne vysoké číslo oproti roku 1920 je vysvetliteľné Viedenskou arbitrážou, kedy boli k Maďarsku pripojené územia so slovenským obyvateľstvom. V povojnovom období (teda i v roku 1947) mohlo byť toto číslo stále vysoké, no v tomto období dochádzalo aj k repatriácii obyvateľstva. Porovnateľný údaj z roku 2010 by preto bolo 110 tisíc osôb. V tomto porovnaní by bol Slotov argument presnejší.

Dátum zverejnenia analýzy: 27.03.2011
success
error