DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

Spomeniem, napríklad zrušenie Ústavou uzákonenej celospoločenskej platnosti slovenčiny ako štátneho jazyka. Ani Európska charta ani nijaký iný dokument negarantuje, že môže byť nehovorím de fakto. Nemôže menšinový jazyk nahradiť štátny jazyk, hoci aj na území, ktoré je vymedzené tým kvórom.

Rafael Rafaj vs. Pavol Abrhan - 07.03.2011
Pravda

Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov nehovorí o vzťahu štátneho jazyka a jazykov menšinových. Cieľom Charty je zabezpečiť ochranu menšinových jazykov, nie obmedzovať používanie štátneho jazyka.

Ako sa píše vo Výkladovej správe, bola "vytvorená na ochranu a podporu regionálnych a menšinových jazykov ako ohrozeného aspektu európskeho kultúrneho dedičstva. Z toho dôvodu neobsahuje len antidiskriminačnú klauzulu týkajúcu sa používania týchto jazykov, ale stanovuje aj opatrenia, ktoré otvárajú možnosť aktívnej podpory regionálnych a menšinových jazykov: cieľom je zabezpečiť, pokiaľ je to možné, používanie regionálnych alebo menšinových jazykov v oblasti vzdelávania a médií a potvrdiť ich používanie v súdnej a úradnej sfére, sociálnom a ekonomickom živote a v kultúrnych aktivitách."

(...) V tomto kontexte treba zdôrazniť, že charta nekoncipuje vzťah medzi štátnymi jazykmi a regionálnymi a menšinovými jazykmi v oblasti kompetencií alebo antagonizmu. Zámerne predstavuje interkultúrny a viacjazyčný prístup, v ktorom má každá kategória jazykov svoje správne miesto. Tento princíp úplne korešponduje s hodnotami tradične podporovanými Radou Európy a je snahou o podporu bližších medziľudských vzťahov, zvýšenej európskej spolupráce a lepšieho porozumenia medzi rôznymi skupinami v rámci štátu na základe kultúrneho prepojenia."

Dátum zverejnenia analýzy: 06.03.2011
success
error