DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Abrhan

KDH

A keďže ten trend je taký, že zvlášť, teda u maďarskej menšiny, ale možno, že aj u iných, je klesajúci trend (v počte príslušníkov tejto menšiny, pozn.), tak je možné to riešiť úpravou percent...

Rafael Rafaj vs. Pavol Abrhan - 07.03.2011
Pravda

Výsledky sčítania ľudu, domov a bytov 1991 udávajú obyvateľov slovenskej národnosti v počte 4 519 328 obyvateľov a 567 296 obyvateľov maďarskej národnosti.

Pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 (.pdf) uviedlo slovenskú národnosť 4 614 854 obyvateľov. Maďarskú národnosť malo 520 528 obyvateľov.

Počet obyvateľov maďarskej národnosti klesol medzi rokmi 1991 a 2001 z 567 tisíc na 520 tisíc.

Okrem týchto dvoch sčítaní Štatistický úrad SR zverejnil aj údaje medzi rokmi 2001 až 2008, ktoré si viete pozrieť tu (.pdf), a ktoré ukazujú klesajúcu tendenciu obyvateľstva maďarskej národnosti na úroveň 513,6 tisíc v roku 2008.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.03.2011
success
error