DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Nie tie peniaze (z potravinovej pomoci únie, pozn.) neprepadávajú oni sa naďalej do každého roku posúvajú. Ta krajina ich má potom stále k dispozícií.

Robert Fico - 07.03.2011
Neoveriteľné

V kocke je financovanie projektu takéto: Štáty požiadajú o zapojenie do projektu. Následne budú identifikovať svoje potreby pre trojročné programové obdobie a podajú svoju žiadosť Komisii, ktorá pridelí rozpočet. Bude sa to vykonávať každoročne,aby sa dali vykonať úpravy v prípade, že sa situácia počas programového obdobia zmení.

Podľa Nariadenia Rady "členské štáty, ktoré sa chcú zúčastniť na schéme, oznámia Komisii svoje vnútroštátne programy distribúcie potravín, v ktorých sú uvedené požiadavky na objemy potravinových výrobkov, ktoré sa majú distribuovať počas trojročného obdobia, a ostatné dôležité informácie."

V trojročnom pláne sa stanovia ročné rozpočtové prostriedky pridelené Spoločenstvom pre každý členský štát a "minimálne ročné finančné príspevky členských štátov, ktoré Komisia určí v súlade s metodikou, ktorá sa má stanoviť vo vykonávacích pravidlách prijatých v súlade s článkom 43 písm. g)." Rozpočtové prostriedky pridelené na druhý a tretí rok programu sú orientačné. Členské štáty, ktoré sa zúčastnia na schéme, každý rok potvrdia žiadosti uvedené v odseku 2.

"Na základe týchto potvrdení Komisia rozhodne každý nasledujúci rok o konečnej výške pridelených rozpočtových prostriedkov v rámci limitov dostupných rozpočtových prostriedkov. Trojročný plán sa môže upraviť vzhľadom na akýkoľvek vývoj, ktorý má vplyv na vykonávanie programov distribúcie potravín."

Ako by sa postupovalo v prípade, že by potravinovú pomoc krajina nevyužila, sa nám zistiť nepodarilo.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.03.2011
success
error