DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Ale viete čo, ale ešte raz. EÚ oznámila, že je možné vytvoriť projekty pre katastrofy a prírodné nešťastia. To znamená, že niekde vám niečo vybuchne, nejaká katastrofa príde, tornádo, nie sme teda zrovna v oblasti, kde sú tornáda, ale vymyslím si povodne, čokoľvek iné. A potrebujete týmto ľuďom nejako pomôcť a dodať nejaké potraviny. A čo mi tu máme tornádo, povodne alebo nejakú katastrofu?

Robert Fico - 07.03.2011
Zavádzajúce

V roku 2008 bol rozpočet pre program potravinovej pomoci najchudobnejším občanom únie 307 miliónov eur. V roku 2009 bolo vyčlenených pre štáty EU, ktoré sa do projektu potravinovej pomoci zapoja okolo 500 miliónov eur. Tieto peniaze sú rozdelené podľa jednotlivých štátov, napríklad v roku 2008 si môžete rozdelenie pozrieť tu (.pdf).

"Hlavným cieľom programu je poskytovať potravinovú pomoc pre najviac deprivované osoby v európskom spoločenstve." V roku 2010 sa na programe s dobrovoľnou účasťou zúčastnilo 19 štátov.

Pracovnú mapu programu si môžete pozrieť v angličtine tu (.pdf).

Nariadenie rady (EHS) č. 3730/87 z 10. decembra 1987, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá pre dodávky potravín z intervenčných zásob organizáciám povereným ich rozdelením najodkázanejším osobám (nie nutne len imigrantov, či osoby postihnuté živelnou pohromou) v spoločenstve si viete pozrieť tu (.pdf).

V článku 1 je uvedené:

"Prijímajú sa ustanovenia preto, aby výrobky z intervenčných zásob boli sprístupnené určitým povereným organizáciám umožniac tak distribúciu potravín najodkázanejším osobám v spoločenstve. Takéto osoby dostanú potraviny zadarmo alebo za cenu, ktorá v žiadnom prípade neprekročí úroveň odôvodnených nákladov, ktoré povereným organizáciám vznikli zavedením tohoto opatrenia. Distribúcia sa realizuje v zmysle ročného plánu zostaveného Komisiou na základe informácií poskytnutých členskými štátmi."

Dôvodovú správu spolu s návrhom si viete pozrieť aj tu (.pdf).

Dátum zverejnenia analýzy: 06.03.2011
success
error