DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rudolf Chmel

Pokiaľ ide o rusínsky jazyk, tak to zväčšenie počtu obcí je 45.

28.02.2011
Nepravda

Žiaľ v súčasnosti nie sú k dispozícii nejaké novšie štatistiky ako tie z roku 2001. S týmito istými číslami pracuje aj publikácia Národnostné menšiny na Slovensku 2003 (.pdf).

 

Avšak v nariadení vlády č. 221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva (.pdf) sa okrem iného píše:

 

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín nariaďuje:

§ 1

 

Zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria podľa posledného sčítania obyvateľov najmenej 20 % obyvateľstva, je uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu.

 

Podľa tohto nariadenia je teda určujúce posledné sčítanie ľudu. Takže počet obcí, na ktoré sa vzťahuje Zákon o používaní jazykov národnostných menšín (viac k tomuto zákonu môžete nájsť tu, pozn.) je odvodený od sčítania ľudu v roku 2001. Preto ja zavádzajúce, keď vicepremiér R. Chmel uvádza ako porovnanie 20 percentnú hranicu v roku 1999 a 15 percentnú hranicu v roku 2001. Správne porovnanie by teda malo byť medzi 20 percentnou a 15 percentnou hranicou z roku 2001.

 

Vyššie spomínaná publikácia (Národnostné menšiny na Slovensku 2003, str.  66, pozn.), nám ale takéto porovnanie ponúka.  

 

Prinášame teda zoznam obcí, v ktorých by podľa vicepremiérovho návrhu zákona o používaní jazykov národnostných menšín mohli občania rusínskej národnosti používať svoj materinsky jazyk v úradnom styku:

 

Nižná Polianka

Andrejová

Hutka

Livov

Bajerovce

Hrabová Roztoka

Prislop

Stakčín

Pichne

Obručné

Jarabina

Legnava

Kamienka

Varechovce

Vyšný Komárnik

Vyšný Orlík

Svidnička

Kurimka

Rovné

Bodružal

Kružlová

 

Spolu teda 21 obcí.

Dátum zverejnenia analýzy: 28.02.2011
success
error