DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rudolf Chmel

Ten odhad je asi približne okolo 70, medzi 70 - 80 obcami by to malo toto číslo sa dnes navýšiť, (používanie menšinového jazyka podľa nového zákona, pozn.) čo nie je zase tiež nejaká revolučná zmena, pokiaľ ide dajme tomu o tú infraštruktúru, ktorá by mala zabezpečovanie jazykov národnostných menšín v úradnom styku, samozrejme.

28.02.2011
Pravda

Na webovej stránke vicepremiéra R. Chmela bol 23. februára 2011 zverejnený odhad, ktorý hovorí o aké množstvo by sa zvýšil počet obcí, ktoré by mali zabezpečovanie jazykov národnostných menšín v úradnom styku:

Národnostná menšina Počet obcí v zozname obcí podľa nariadenia vlády č. 221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva Počet obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 15 % obyvateľstva podľa posledného sčítania obyvateľov (2001) Rozdiel
česká 0 1 1
chorvátska 0 2 2
maďarská 512 514 2
nemecká 1 2 1
rómska 57 86 29
rusínska 68 113 45
ukrajinská 18 11 -7
SPOLU 656 729 73

Dátum zverejnenia analýzy: 28.02.2011
success
error