DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zsolt Simon

Do bioplynových staníc produkujeme toľko hmoty, čo by stačilo tá plocha by stačila na produkciu 100 tisíc ton obilia.

Zsolt Simon vs. Peter Kažimír - 28.02.2011
Neoveriteľné

K dispozícií máme len časť Zelenej správy (2010), ktorá na s. 56 hovorí o produkcii biomasy a obnoviteľných zdrojov energie:

"Celkové množstvo biomasy bolo vyčíslené na takmer 25 mil. ton... Stimulovanie producentov a spracovateľov biomasy pokračovalo aj v roku 2009, a to formou platby na pestovanie energetických plodín a tiež financiami z operačných programov určených na podporu využívania OZE. Podľa údajov PPA v roku 2009 bolo zaevidovaných 268 pestovateľov energetických plodín so zaregistrovanou výmerou 46 667 ha p. p. určenou na pestovanie energetických plodín. Došlo k rozšíreniu druhovej skladby energetických plodín, ale najväčší objem výmery aj naďalej patril repke olejnej a kukurici na zrno."

Dátum zverejnenia analýzy: 27.02.2011
success
error