DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zsolt Simon

Pokiaľ sa pozrieme na to v roku 2006 zahraničná obchodná bilancia v agropotravinárskych komunitách bolo 495 miliónov mínus a v roku 2010 je to 996. V roku 2009 849. Takýmto spôsobom rástla a to vďaka zlým zákonom, ktoré prijímala vláda predchádzajúca.

Zsolt Simon vs. Peter Kažimír - 28.02.2011
Nepravda

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami bolo v období január až november 2010 pasívne v objeme - 913,2 mil. eur.

TASR informuje, že konečné výsledky za minulý rok ešte SPPK nemá k dispozícii. Je možné očakávať, že boli ešte horšie ako v roku 2009, keď úroveň dovozov prevýšila vývozy o 950 miliónov eur a bola historicky najvyššia v ére samostatnej SR.

TERITORIÁLNA ŠTRUKTÚRA AGROPOTRAVINÁRSKEHO ZAHRANIČNÉHO OBCHODU SLOVENSKA

Sekcia tabuľky alebo aj colná štatistika agropotravinárskeho zahraničného obchodu.

2002 - mínus 616 mil. eur.
2003 - mínus 499 mil. eur
2004 - mínus 298 mil. eur.
2005 - mínus 714 mil. eur.
2006 - mínus 643 mil. eur.

Hoci Z. Simon má pravdu, že počas jeho obdobia nebol deficit tak vysoký ako v súčasnosti, nesprávne hovorí, že v roku 2006 bol deficit 495 mil. eur. Ako uvádzame vyššie, je to 643 mil. eur. Zavádzajúce tiež je uvádzať saldo v absolútnych číslach, keďže od roku 2006 narástol aj objem vyvezených a dovezených potravín. Je logické, že pomerne k tomu narástol aj deficit. Kým v roku 2006 tvoril deficit približne 28,5% (pomer deficitu ku dovezeným potravinám) v roku 2010 je to len o málo viacej, 31,2%.

Dátum zverejnenia analýzy: 27.02.2011
success
error