DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zsolt Simon

Chcem len povedať, že keby ste si dali tú námahu, tak zistíte, že 17-teho februára bola zverejnená výzva, verejné obchodná výzva na riešenie tejto otázky (potravinová pomoc, pozn.) nielen na úrovni Slovenskej republiky, ale aj na úrovni Európskej únie, pretože bolo to publikované v európskom vestníku.

Zsolt Simon vs. Peter Kažimír - 28.02.2011
Pravda

V uznesení Európskeho parlamentu zo 17. februára 2011 o zvyšovaní cien potravín, Európsky parlament vyzýva EÚ, "aby podporila opatrenia zamerané na rozvoj vidieka, zvýšila investície do poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti s osobitným zreteľom na naliehavé potreby v súvislosti s hladom, drobným poľnohospodárstvom a programami sociálnej ochrany; zdôrazňuje význam rozvoja poľnohospodárstva v rozvojovom svete a dôležitosť vyčleňovania primeraného podielu zahraničnej rozvojovej pomoci EÚ v odvetví poľnohospodárstva..."

Dátum zverejnenia analýzy: 27.02.2011
success
error