DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Július Brocka

KDH

Jednoducho vtedy keď akcie na trhu rástli, tým, že ste zaviedli porovnávanie výnosov jednotlivých fondov v polročných intervaloch, tak všetky správcovské spoločnosti sa zbavili akcií a jednoducho preto sa prostriedky sporiteľov nezhodnotili.

28.02.2011
Pravda

Portál podnikam.webnoviny.sk v júni 2010 informuje: Ako uvádza Národná banka Slovenska (NBS) v správe o stave a vývoji finančného trhu za rok 2009, podiel akciovej zložky v penzijných fondoch v druhom pilieri klesol z 9,8% čistej hodnoty majetku na začiatku minulého roka na 0,9% k 1. júlu 2009. Počas druhého polroka vlaňajška sa relatívne zastúpenie akcií ešte znížilo na koncoročných 0,1%. DSS sa pre tieto zmeny v portfóliu aktív podľa centrálnej banky rozhodli predovšetkým vzhľadom na novú právnu úpravu odplát v druhom pilieri, ktorú zaviedla vláda Roberta Fica.

"Tá totiž spolu s tým, že zaviedla nový druh odplaty naviazaný na výkonnosť dosiahnutú vo fondoch, priniesla aj povinnosť dopĺňania majetku z vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti v prípade, že zákonom definovaná výkonnosť za sledované obdobie (6 mesiacov, pozn) je záporná," objasnila NBS. (...) Počnúc aprílom až do konca roka 2009 správcovia dôchodkových úspor už uskutočňovali iba predaje akcií a podielových listov. "Akciové trhy pritom práve v marci zastavili svoj prepad a následne až do októbra prakticky nepretržite rástli o desiatky percent."


Ďalšiu analýzu venujúcu sa tejto otázke si môžete pozrieť napríklad tu.

Dátum zverejnenia analýzy: 27.02.2011
success
error