DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Július Brocka

KDH

Tak, pozrite, aj dnes poznáme inštitút osobitného príjemcu. To je inštitút, ktorí znamená, že ľudia, ktorí sú v hmotnej núdzi a dostávajú, alebo dostávali od štátu sociálne dávky, ale tie dávky neslúžili účelu na ktoré sú určené, napr., skončili v hracích automatoch alebo v rukách úžerníkov, tak jednoducho obec či starosta alebo nejaká iná FO, mohla za tieto prostriedky nakúpiť napr. základné potraviny a týmto ľuďom rozdať. Tzn., u nás to nie je prvý prípad, že niekto dostáva, teda nie peniaze, keď je v núdzi, ale dostáva materiálnu pomoc.

28.02.2011
Pravda

Tento inštitút zavádza zákon 599/2003 v § 28: "Osobitný príjemca podľa tohto zákona je obec, vo výnimočných prípadoch iná právnická osoba alebo fyzická osoba určená rozhodnutím úradu alebo obce... Úrad alebo obec určí osobitného príjemcu, ak sa doterajšou výplatou dávky alebo príspevkov nedosiahol alebo zrejme nedosiahne účel, na ktorý sú dávka alebo príspevky určené..."

V dôvodovej správe (doc.) k zákonu sa uvádza: "Snaha zabezpečiť účelné využívanie finančných prostriedkov poskytovaných na dávku v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi v prospech občanov sa premietla do opatrenia, ktoré je zamerané na prevenciu proti úžerníctvu."

Dátum zverejnenia analýzy: 27.02.2011
success
error