DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Július Brocka

KDH

Veď ak u nás rastú ceny a budú rásť ak inflácia porastie tak ako to bolo v predchádzajúcich dvoch mesiacoch, tak štandardne ľudia, ktorí sú odkázaní na dávky či z dôchodkového systému, či zo štátnej sociálne podpory alebo zo sociálnej pomoci, tak tieto dávky sú pravidelne valorizované.

28.02.2011
Pravda

V platnosti je mechanizmus valorizácie dôchodkov o percento, ktoré je vypočítané ako priemer z rastu priemerných miezd v hospodárstve a inflácie. Dôchodky sa každoročne zvyšujú automaticky, do konca roka 2003 o tom rozhodoval parlament. K valorizácii dochádza každoročne k 1. júlu.

Automaticky je valorizované aj životné minimum, od jeho hodnoty sa odvíja výška rôznych príspevkov. Epi.sk:

"Životné minimum je ekonomický ukazovateľ, ktorý predstavuje základ najmä pre záchrannú sociálnu sieť, systém sociálnej pomoci. Tento ekonomický ukazovateľ má priamy vplyv aj výšku daňového bonusu, na zdaňovanie príjmu fyzickej osoby, na výšku príspevku pre zdravotne postihnutých, dávky a príspevky v hmotnej núdzi a výšku úhrad v zariadeniach sociálnych služieb a ďalších príspevkov.

Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka, a to na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností (t. j. podľa indexu rastu spotrebiteľských cien, pozn.)."

Dátum zverejnenia analýzy: 27.02.2011
success
error