DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Július Brocka

KDH

Veď to, že dnes 20 krajín EÚ z 27, využíva možnosť, že z peňazí EÚ môžu pomôcť ľuďom, ktorí sú v hmotnej núdzi.

28.02.2011
Pravda

Tlačová správa Európskej komisie k tomuto programu hovorí: "EÚ schválila potravinovú pomoc pre osoby v núdzi na rok 2011 vo výške 500 miliónov eur. Riadiaci výbor pre jednotnú organizáciu spoločného trhu hlasoval o plánoch potravinovej pomoci predložených členskými štátmi v rámci Programu pomoci pre osoby v núdzi na rok 2011. Počas budúceho roka bude program využívať 20 členských štátov."

Dátum zverejnenia analýzy: 27.02.2011
success
error