DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Chcem pripomenúť, že tie odmeny boli brané, aj odstupné, boli brané podľa kolektívnych zmlúv, ktoré boli uzavreté počas minulej vlády.

21.02.2011
Neoveriteľné

Teplárni Košice (TEKO) bola v marci 2009 uzavretá kolektívna zmluva na roky 2009, 2010, odmeny by teda mali byť vyplácané práve podľa tejto zmluvy. Na druhú stranu ale bývalý šéf TEKO L. Lazártvrdí, že "moji nástupcovia si ako prvý krok vo funkcii zvýšili bez súhlasu Dozornej rady a FNM svoje odmeny na dvojnásobok, čím všetky ich finančné nároky vrátane odstupného začali rásť geometrickým radom."Nové vedenie bolo do TEKO menované 4.augusta 2010.

Keďže nevieme potvrdiť, či si nové vedenie schválilo vyššie odmeny alebo sa držali zmluvy podpísanej v roku 2009, hodnotíme tento výrok ako neoveriteľný.

Dátum zverejnenia analýzy: 20.02.2011
success
error