DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

A k tomu čo sme urobili. Zmenili sme Zákon o bankách, kde sme pri zmene úroku na hypotéku, banka bude musieť klientovi oznámiť dva mesiace vopred, že mu ide zmeniť úrok, klient bude mať dva mesiace čas, aby si porovnal, aké podmienky mu ponúkajú iné banky, bude môcť vyplatiť svoju hypotéku bez sankčných prirážok a bez poplatkov, tým pádom sa zvýši konkurencia a zvýši sa miera informovanosti.

21.02.2011
Pravda

V novele zákona o bankách sa k paragrafu 75, odstavcu 6 na konci pripája veta:

"Hypotekárnej banke sa zakazuje požadovať od klienta úhradu úrokov, poplatkov alebo iných nákladov v súvislosti s predčasným splatením hypotekárneho úveru na podnet klienta, ak k predčasnému splateniu hypotekárneho úveru dôjde pri uplynutí doby fixácie úrokovej sadzby hypotekárneho úveru alebo pri zmene úrokovej sadzby hypotekárneho úveru v súlade so zmluvou o hypotekárnom úvere; hypotekárna banka je povinná bezodplatne oznámiť klientovi termín

a) uplynutia doby fixácie úrokovej sadzby hypotekárneho úveru najneskôr dva mesiace pred uplynutím tejto doby,

b) vykonania zmeny úrokovej sadzby hypotekárneho úveru a úrokovú sadzbu hypotekárneho úveru na nasledujúce úrokové obdobie, a to najneskôr dva mesiace pred vykonaním a začatím uplatňovania tejto zmeny."

Dátum zverejnenia analýzy: 20.02.2011
success
error