DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Hrušovský

KDH

Štátnu občiansku agendu v zmysle zákona kompetenčného má vo svojej gescii ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, a aj preto je štátny tajomník súčasťou zmiešanej komisie slovensko-maďarskej, na riešenie všetkých problémov, ktoré vzniknú.

Ivan Mikloš vs. Peter Kažimír - 21.02.2011
Pravda

Ako uvádza §11 písmeno b), kompetenčného zákona (575/2001 Z. z.) Ministerstvo vnútra SR je o.i. ústredným orgánom štátnej správy pre štátne občianstvo.

Štatút Slovensko-maďarskej zmiešanej medzivládnej komisie hovorí:

"3. Predsedovia národných zastúpení Zmiešanej komisie vymenúvajú v súlade s vnútorným právnym poriadkom svojho štátu podpredsedu, vedúcich jednotlivých pracovných skupín, členov Zmiešanej komisie a tajomníka. V návrhoch na členov komisie musí byť zohľadnený princíp odbornosti. V prípade neprítomnosti niektorého z predsedov národného zastúpenia Zmiešanej komisie zastupuje ho podpredseda. Predsedovia Zmiešanej komisie sa navzájom priebežne informujú o personálnych zmenách v zložení Zmiešanej komisie."

V súčasnosti by mal Ministerstvo vnútra SR zastupovať v tejto komisii štátny tajomník M. Žilinka.

Dátum zverejnenia analýzy: 20.02.2011
success
error