DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Viete, koľko sú, pani Puškárová, v krajinách, ktoré takúto daň zaviedli sadzby? Od 0,02 stotiny percenta do 0,07 stotín percenta.

21.02.2011
Pravda

Ako informuje portál banky.sk, v Maďarsku "je banková daň progresívna, ak je daňový základ do výšky 50 miliárd forintov, je stanovená vo výške 0,15 percent, pre prebytočnú časť až vo výške 0,53%.

V Rakúsku sú povinné odviesť daň všetky úverové inštitúcie, nebankové inštitúcie daň neplatia. Pri daňovom základe 1 až 20 miliárd eur zaplatia daň 0,055 percent, za zvyšnú časť prostriedkov 0,085 percent a za deriváty 0,013 percent.

Vo Francúzsku musia daň odviesť úverové inštitúcie, investičné spoločnosti, brokeri a rôzne iné finančné spoločnosti, ktorých daňový základ je viac ako 500 miliónov eur, vo výške 0,25 percent.

V Nemecku platia daň úverové spoločnosti. Daň je progresívna, pre daňový základ pod 10 miliárd eur 0,02 percent, nad túto hranicu a do 100 miliárd eur 0,03 percent, nad 100 miliárd eur je to 0,04 percent."


Švédsko - v roku 2009 a 2010 bola sadzba 0, 018 percenta, v roku sa sadzba zvyšuje na 0,036 percenta z každej poskytnutej pôžičky.

K zvýšeniu bankovej dane pristúpila napríklad aj Veľká Británia z 0,05 percenta na 0,075 percenta.

Dátum zverejnenia analýzy: 20.02.2011
success
error