DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

A v priemere z deviatich členov makroekonomického výboru dvaja predpokladajú mierny pokles reálnych miezd a siedmi predpokladajú nárast reálnych miezd v priemere. makroekonomický výbor, ktorého súčasťou je aj Národná banka, predpokladá, že reálne mzdy v tomto roku vzrastú o 0,7 desatiny percenta.

21.02.2011
Neoveriteľné

V prognóze Výboru pre makroekonomické otázky z februára 2011 sa uvádza predpokladaný rast reálnych miezd v roku 2011 na úrovni 0,2%, pričom ešte v septembrovej prognóze bol odhad 0,0%. Členmi Výboru sú: ING Bank, Tatra banka, SLSP, INFOSTAT, VÚB, SAV, NBS, ČSOB a IFP. Stanoviská jednotlivých členov Výboru sme nezistili.

Dátum zverejnenia analýzy: 20.02.2011
success
error