DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

Našli sme kompromis po prvé 20 % DPH a po druhé len dokedy nebude deficit nižší ako, len do kedy bude deficit vyšší ako 3 %.

Richard Sulík - 14.02.2011
Pravda

Podľa prechodných ustanovení novely zákona o dani z pridanej hodnoty platnej od 1. januára 2011 je zvýšenie sadzby DPH na 20 % dočasné a skončí, keď schodok verejnej správy bude menej ako 3% HDP.

"(1) V období od 1. januára 2011 do posledného dňa kalendárneho roka, v ktorom Európska komisia (Eurostat) uverejní údaje o tom, že aktuálny schodok verejnej správy Slovenskej republiky je menej ako 3 %, je základná sadzba dane na tovary a služby 20 % zo základu dane. Skončenie obdobia uplatňovania základnej sadzby dane 20 % podľa prvej vety vyhlási Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom."

Dátum zverejnenia analýzy: 13.02.2011
success
error