DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Paška

SMER-SD

Áno, ale je povolené aj používanie iných jazykov, ale nie na úrovniach, ktoré vytvárajú integritu.

Pavol Paška vs. Béla Bugár - 07.02.2011
Neoveriteľné

Po schválení novely zákona o štátnom jazyku sa bude môcť v obciach, kde tvoria príslušníci národnostných menšín najmenej 20 percent obyvateľstva používať pri zasadnutiach zastupiteľstiev menšinový jazyk, čo terajšia právna úprava neumožňuje.Tlmočenie do štátneho jazyka má zabezpečiť obec.

Používanie národných jazykov býva zväčša determinované percentuálnym zastúpením príslušných národnostných menšín. V našom prípade ide teda o 20 % hranicu. Národný jazyk je záväzný v tých obciach, kde príslušná národnostná menšina nedosahuje aspoň 20 %.
Otázne je ako Paška chápe úrovne, ktoré vytvárajú integritu.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.02.2011
success
error