DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

...všetci ste pred voľbami tvrdili do očí verejnosti aj mne, nebudeme nič privatizovať, tak teraz prosím slovenských občanov, nech sa pozrú, čo všetko idete privatizovať. Teplárne, o Cargu uvažujete, o letisku uvažujete.

07.02.2011
Zavádzajúce

Robert Fico príliš zobecnil a zjednodušil vyjadrenia terajšej koalície k privatizácii. Tú pred voľbami neodmietali všetci jej členovia (napríklad SaS), prípadne hovorili o konkrétnych podnikoch, kde by si privatizáciu vedeli predstaviť (prípad KDH). Platí to iba na SDKÚ.

Vyjadrenia spred volieb:

SDKÚ:

I. Radičová pred voľbami a rovnako aj krátko po voľbách deklarovala snahu neprivatizovať a nezvyšovať dane.

 KDH:

Vo volebnom programe KDH (.pdf) sa privatizácia nespomína.

 Most-Híd:

V programe strany Most-Híd (.pdf) sa v časti Infraštruktúra a energetika alebo "Štát nepodniká, štát vytvára podmienky" sa okrem iného píše:

 "Dôkladná analýza priorít prípravy výstavby infraštruktúry s hlavným dôrazom na potreby jednotlivých regiónov

- cestná doprava – dobudovanie siete diaľnic a rýchlostných ciest a rekonštrukcia a zvýšenie kapacity ciest 1. triedy. Ide hlavne o južné rýchlostné cesty, o spojenie Košíc s východnou a južnou štátnou hranicou, o dobudovanie D1, o výstavbu mostov cez Ipeľ a cez Dunaj.

- železničná doprava – pokračovať v transformácii a v privatizácii železníc a obnove železničných tratí a staníc

- vodná doprava – podporiť jej rozsiahlejšie využitie (napr. dobudovanie Vážškej vodnej cesty – napojenie na Poľsko)"

- letecká doprava – privatizácia letísk alebo ich prevádzkovanie súkromným sektorom

 SaS:

Vo volebnom programe SaS (.pdf) sa okrem iného píše:

 "54. BOD PROGRAMU

Čiastočná privatizácia energetických podnikov a vytvorenie nezávislého Úradu pre reguláciu sieťových odvetví situáciu výrazne zlepšili, no od roku 2006 sa opätovne zvyšuje vplyv štátu na fungovanie energetických podnikov a Úrad je tlačený do politických rozhodnutí.

 SaS navrhuje:

-       zrušiť väčšinu legislatívnych zmien40 neprimerane zasahujúcich do hospodárenia energetických podnikov a dôsledne pokračovať v liberalizácii energetického trhu.

Zabránime tak ďalším deformáciám slovenského energetického trhu a zvýšime šancu na jeho konkurencieschopnosť v európskom priestore."

 

Situácia po voľbách:

15. júna 2010 prišla tlačová agentúra SITA s vyjadreniami niektorých politikov zo vznikajúcej koalície:

 R. Sulík: "Postoj našej strany je, že sme za privatizáciu niektorých podnikov, hlavne tých menších, ktoré produkujú straty a úplne zbytočne ich štát vlastní a pri strategických podnikoch treba byť mimoriadne opatrný."

 M. Dzurinda sa vyjadril, že otázka privatizácie nie je v súčasnosti na mieste. "Otázka absolútne nad normu. Teraz začíname programové rokovania. Vyčkajte pár dní, kedy zapíšeme spoločné programové tézy. Rokovania o zostavení vlády vedie líderka našej politickej strany," uviedol Dzurinda.

18. júna 2010 prišla tlačová agentúra TASR s vyjadreniami ďalších politikov:

I. Štefanec z SDKÚ: "Chceme nájsť strategických partnerov pre Cargo a bratislavské letisko. Zastavenie ich privatizácie z ideologických dôvodov považujeme za škodlivé rozhodnutie, ktoré poškodilo občanov Slovenska."

Rovnako sa privatizácii nebránil ani I. Švejna zo strany Most-Híd: "O ktoré podniky by išlo, záleží od rokovaní, no podniky by mali byť predané za rozumnú cenu."

Podpredseda KDH Anton Marcinčin: "Zatiaľ sme nerozmýšľali o žiadnych detailoch, teda, ktoré podniky privatizovať a ktoré nie, no mali by to byť podniky, ktoré pre štát vyrábajú veľké straty."

 V programovom vyhlásení (.pdf) vlády stojí:

Vláda SR nebude privatizovať strategické podniky. Podporí však kroky k zefektívneniu fungovania vybraných podnikov so štátnou účasťou vrátane odštátnenia teplární či zostávajúcich zvyšných podielov v podnikoch s vplyvom vlády, napríklad v autobusovej doprave.“

Pokiaľ ide o spomínané podniky (Cargo, Letisko), vláda počíta s ich čiastočným odštátnením. Uvažuje sa o vstupe strategických investorov, čo je uvedené v programových tézach vlády (kapitola 10).

Vláda I. Radičovej zatiaľ neprivatizovala, má to ale v pláne. Premiérka I. Radičová 14. októbra 2010 hovorila o privatizácii železničnej spoločnosti Cargo a nepodstatných podielov štátu v ďalších spoločnostiach. "Vstup investorov do podnikov, ktoré sú permanentne v dlhoch, mám na mysli Cargo, teda železnice, kde pôžička je asi v nedohľadne, minister financií by to asi formuloval s istotou, je proces, ktorý má zabrániť tomu, aby sa celá ťarcha dlhu prenášala opäť na občanov a to vo forme zdražovania cestovných lístkov alebo náhrad za dopravu," informovala premiérka na tlačovej besede. Predaj Carga však nie je vôbec istý. "Máme záujem konsolidovať Cargo i letisko Bratislava. Až potom hľadať partnera. Takže nie ich privatizácia alebo predaj," uviedol Ľubomír Tuscher z komunikačného odboru ministerstva dopravy. 

Premiérka tiež hovorila o pripravovanej transformácii nemocníc. "A to z dôvodu dlhov, ktoré permanentne v týchto zariadeniach sú. Transformácia, oddlžovanie a zároveň sprístupnenie zdravotníckej starostlivosti je zadanie pre najbližší rok." Rovnako aj toto jej tvrdenie bolo vyvrátené, nakoľko sa predaj podielov v nemocniciach oficiálne neplánuje. "Ministerstvo zdravotníctva pripravuje transformáciu štátnych nemocníc, ktoré fungujú ako príspevkové organizácie, na akciové spoločnosti so 100-percentnou účasťou štátu a nemá v pláne ich privatizovať," uviedla hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Katarína Zollerová.
Premiérkine slová poopravil aj jej hovorca Rado Baťo. "V prípade Carga pripraví minister dopravy podklady a až na základe jeho návrhu rozhodne vláda. V nemocniciach musí prebehnúť transformácia, ale o vstupe investorov sa vôbec neuvažuje," uviedol.

Vo všeobecnosti návrhy na privatizáciu podáva Fond národného majetku, ktorého návrhy následne schvaľuje vláda. V ostatnej správe fond odporučil privatizovať "šesť teplární, 17 podnikov osobnej autobusovej dopravy SAD, ST, Burzu cenných papierov v Bratislave (BCPB), DMD Holding či kúpele Sliač a Bardejov."

Denník SME prišiel 19. januára 2011 s vyhlásením I. Radičovej, že strategické podniky sa nebudú predávať. "Vo firmách, kde má štát významnejší podiel a tie podniky sú ziskové, nie je žiaden dôvod na úvahy o predaji," povedala I. Radičová po rokovaní vlády, ktorá tak reagovala tak na otázku o privatizácii štátnych teplární.

Tlačová agentúra SITA prišla 28. januára s informáciou, že ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja predložilo do pripomienkového konania návrh na schválenie vstupu strategického partnera pre Bratislavské letisko. Ministerstvo sa preto chystá vybrať vhodného konzultanta s medzinárodnými skúsenosťami a pripraviť medzinárodný tender na výber koncesionára letiska. Tento proces by mal byť podľa ministerstva dopravy ukončený najneskôr do konca roka 2012 a začať by mal  ihneď po schválení návrhu vo vláde. Bratislavské letisko by tak získal vybraný súkromný investor do dlhodobého prenájmu formou koncesie na 20 až 30 rokov, pričom štát bude naďalej jeho vlastníkom.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.02.2011
success
error