DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Ústavný súd povedal, že tento zákon má protiústavné prvky. Rovnako povedal, že ciele legitimuje, že nie je možné, aby ten, kto spravuje verejné zdroje z toho vytváral zisk.

07.02.2011
Zavádzajúce

Ústavný súd 26. januára 2011 rozhodol, že obmedzovanie zdravotných poisťovní v slobodnom nakladaní so ziskom je protiústavné. Rozhodnutie Ústavného súdu (pdf.) okrem iného konštatuje:

"Ak ústavný súd v rozhodnutí PL. ÚS 13/97 v nadväznosti na vtedy platnú úpravu ustanovenú zákonom č. 273/1994 Z. z. uviedol, že „Zdravotné poistenie... patrí k tým spoločenským vzťahom, ktoré vo verejnom záujme sú vyňaté z hospodárskej súťaže“, tak tým zároveň vyslovil aj právny názor, že je z ústavného hľadiska akceptovateľná aj taká právna úprava verejného zdravotného poistenia, v rámci ktorej sa pôsobenie nástrojov trhovej ekonomiky, a teda aj hospodárskej súťaže vylúči, alebo výrazným spôsobom obmedzí. Zavedenie takejto organizácie verejného zdravotného poistenia preto nemožno vylúčiť aj do budúcnosti, o to viac, že sa v takejto podobe uplatňuje vo viacerých štátoch Európskej únie."

Toto ÚS konštatoval pri zdôvodnení odmietnutia neústavnosti iného článku zákona ako toho, kde neústavnosť našiel. Rozhodnutie ÚS hovorí, že si vie predstaviť model, kde je zakázaný zisk, ale za určitých podmienok, a teda vtedy, ak tým nie je zasiahnutý žiaden súkromný subjekt, ktorý sa pohybuje v určitých pravidlách hry, ktoré rátali aj s účasťou súkromných poisťovní, ktoré do toho šli s vedomím, že zisk vytvárať budú môcť.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.02.2011
success
error