DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

...práve tieto zdravotné, súkromné zdravotné poisťovne nevytvárajú také mínusy ako jedna jediná, ktorá, ktorá síce je najväčšia, dobre viete...

07.02.2011
Pravda

Nasledujúca tabuľka popisuje výsledky hospodárenia súkromných zdravotných poisťovní (Union ZP, Dôvera ZP) a štátnej zdravotnej poisťovne (Všeobecná ZP) za účtovné obdobia 31. 12. 2007, 31. 12. 2008 a 31. 12. 2009.


2009
20082007
Union zdravotná poisťovňa
16 tis. eur
3,84 mil. eur
2,25 mil. eur
Dôvera zdravotná poisťovňa

16,2 mil. eur
15,5 mil. eur
Všobecná zdravotná poisťovňa
- 17,0 mil. eur
30 tis. eur
- 14,3 mil. eur

Na stránke zdravotnej poisťovne Dôvera je uvedená výročná správa len do roku 2008. Výsledky hospodárenia za rok 2009 nie sú uvedené.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.02.2011
success
error