DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

Vy ste objednali Benátsku komisiu, Benátka komisia povedala toto, toto, toto, toto zmeniť (v jazykovom zákone, pozn.). To je argument.

07.02.2011
Pravda

V stanovisku (.pdf) k Zákonu o štátnom jazyku Slovenskej republiky prijaté Benátskou komisiou na 84. plenárnom zasadnutí v Benátkach v októbri 2010 je mimo iného uvedené:

"Benátska komisia ďalej považuje niektoré ustanovenia zákona o štátnom jazyku za nezlučiteľné s medzinárodnými záväzkami, ku ktorým Slovenská republika pristúpila, a preto by mali byť prehodnotené. Predmetné ustanovenia sa týkajú: povinnosti používať štátny jazyk v úradnom styku v oblastiach, kde menšinové obyvateľstvo nedosahuje 20 percentnú hranicu; povinnosti súkromných osôb používať úradný jazyk pri komunikácii so štátnymi a verejnými orgánmi; povinnosti používať štátny jazyk v súdnom a správnom konaní a v konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní, ak má osoba dostatočnú znalosť štátneho jazyka; a neuznávania zmlúv vyhotovených v jazyku menšiny."

Benátska komisia naozaj presne uviedla oblasti, ktoré je podľa nej potrebné prehodnotiť.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.02.2011
success
error