DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Paška

SMER-SD

Ten pôvodný zákon vždy hovoril o právnických osobách alebo o inštitúciách, ktoré zodpovedajú za jednotlivý výkon.

Pavol Paška vs. Béla Bugár - 07.02.2011
Nepravda

Zákon o štátnom jazyku podľa úpravy z roku 2009 sa podľa paragrafu 1, odseku 5 vzťahuje na: 

"...štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej správy, právnické osoby, fyzické osoby podnikateľov a fyzické osoby v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom."

Dátum zverejnenia analýzy: 06.02.2011
success
error