DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Rozhodnutie Budapešti politicky ponúknuť štátne občianstvo občanom Slovenskej republiky maďarskej národnosti bez toho, aby splnili medzinárodným právom stanovené podmienky, napríklad trvalý pobyt alebo nejaké rodinné zväzky alebo niečo iné.

07.02.2011
Pravda

Typickými podmienkami, ktoré medzinárodné právo uznáva ako dôvody pridelenia občianstva sú: narodenie rodičom, ktorí sú príslušníci daného štátu, narodenie sa na území štátu, uzavretie manželstva so štátnym občanom, adopcia, trvalý či dlhodobý pobyt cudzinca na území štátu.
 

V otázke udeľovania občianstva je v medzinárodnom práve dôležitý princíp "genuine link" alebo skutočné puto,ktoré predpokladá skutočné spojenie existencie, záujmov, pocitov spolu s existenciou vzájomných práv a povinností medzi občanom a štátom (J. Ondřej, Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní, Plzeň 2007, str. 145).

Maďarský zákon o dvojitom občianstve umožňuje získanie občianstva aj bez trvalého či dlhodobého pobytu na území Maďarska, čím nedodržiava vyššie zmieňovanú podmienku.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.02.2011
success
error