DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

Napríklad jedno ustanovenie, jeden paragraf sa týka toho, že kde všade musíte v služobnom styku používať vyslovene slovenský jazyk, to znamená, že ak máte obecnú políciu na území, kde žije väčšina povedzme príslušníkov danej menšiny a to nemusia byť len Maďari, ale Rusíni, Rumuni atď., tak faktickosť okrem slovenského jazyka, títo policajti by iný jazyk v služobnom styku nemohli používať. My sme to odstránili.

Pavol Paška vs. Béla Bugár - 07.02.2011
Zavádzajúce

Novela zákona o štátnom jazyku z roku 2009 stanovuje:

"§ 6 Používanie štátneho jazyka v ozbrojených silách,
v ozbrojených zboroch a v hasičských jednotkách

(1) V ozbrojených silách, v Policajnom zbore, v Slovenskej informačnej službe, v Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, v Železničnej polícii, v Hasičskom a záchrannom zbore a v obecnej polícii sa v služobnom styku povinne používa štátny jazyk.

(2) Celá agenda a dokumentácia ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, iných ozbrojených zborov a hasičských jednotiek sa vedie v štátnom jazyku.

(3) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na letectvo počas letovej prevádzky a na medzinárodné aktivity ozbrojených síl a ozbrojených zborov."

V novele zákona o štátnom jazyku, ktorú poslanci schválili v decembri 2010 sa paragraf 6, odsek 1 mení nasledovne:

"(1) V ozbrojených silách, v Policajnom zbore, v Slovenskej informačnej službe, v Národnom bezpečnostnom úrade, v Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, v Železničnej polícii a v Hasičskom a záchrannom zbore sa v služobnom styku používa štátny jazyk."

Táto novela odstraňuje slovo "povinne", čím vytvára priestor na použitie iného než štátneho jazyka. Podľa nášho právneho výkladu však takáto zmena nie je zásadná a nemení zmysel zákona a to ani spôsobom, ktorý uvádza Bugár.  

Dátum zverejnenia analýzy: 06.02.2011
success
error