DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Paška

SMER-SD

Pán predseda Národnej rady musí, alebo mal by vypísať voľbu prezidenta. Pán predseda Národnej rady má a musí vypísať voľby do samospráv. Má a musí vypísať voľby do regionálnych samospráv. A teraz si predstavte, tak isto nerieši, neni tam v ústave napísané, musí. Ale sú napísané funkčné lehoty. A funkčné obdobia jednotlivých ústavných činiteľov. A generálny prokurátor a generálna prokuratúra je súčasťou Ústavy Slovenskej republiky.

Robert Fico vs. Béla Bugár - 07.02.2011
Neoveriteľné

V čl. 30 Ústavy SR, odst. 2 je napísané: "(2) Voľby sa musia konať v lehotách nepresahujúcich pravidelné volebné obdobie ustanovené zákonom." A keďže podľa čl. 89, odst. 2 stanovuje:

"Predseda Národnej rady Slovenskej republiky

a) zvoláva a riadi schôdze Národnej rady Slovenskej republiky,
b) podpisuje ústavu, ústavné zákony a zákony,
c) prijíma sľub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky,
d) vyhlasuje voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľbu prezidenta Slovenskej republiky a voľby do orgánov územnej samosprávy,
e) vyhlasuje ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky.
f) vykonáva ďalšie úlohy, ak tak ustanoví zákon."


Predseda NR SR na základe Zákona č. 350/1996 Z.z vyhlasuje voľby GP. Volebné obdobie GP je sedem rokov. Zákon však nehovorí, čo v prípade ak voľby, ktoré predseda NR SR vyhlásil vo funkčnej lehote GP, neboli úspešné.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.02.2011
success
error