DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

...čiže zmeníme alebo chceme to zmeniť dá sa povedať v procese? No, pozrite sa, zmenili sme, samozrejme je to trošku iná záležitosť, ale aj v prípade voľby prezidenta Slovenskej republiky. Národná rada sa nevedela dohodnúť, tak muselo dôjsť k tomu, že sme si povedali, že takto to ďalej pokračovať nemôže a ľudia volia od tej doby, to znamená je to priama voľba, od tej doby ľudia volia prezidenta.

07.02.2011
Pravda

Chronologický prehľad udalostí spojených so zmenou spôsobu voľby prezidenta SR:

15. február 1993 - poslanci NR SR v tajnom hlasovaní 106 hlasmi zvolili za prezidenta SR M. Kováča

9. január 1997 - opozičné strany (KDH, DÚ, DS) spolu so stranami opozičnej maďarskej koalície (MKDH, Spolužitie, MOS) spustili podpisovú akciu za referendum o priamej voľbe prezidenta SR. V ten istý deň 86 poslancov NR SR hlasovalo za návrh HZDS o vykonaní referenda s tromi otázkami: 1. Ste za vstup SR do NATO? 2. Ste za rozmiestnenie jadrových zbraní na území SR? 3. Ste za rozmiestnenie vojenských základní na území SR?

12. marec 1997 - väčšina poslancov NR SR neschválila návrh zákona o priamej voľbe prezidenta.

13. marec 1997 - prezident M. Kováč vyhlásil referendum na 23. a 24. máj 1997. Spojil v ňom pôvodné rozhodnutie NR SR s otázkou o priamej voľbe prezidenta.

17. apríl 1997 - Ústredná komisia, v ktorej mala opozícia väčšinu, sa uzniesla, že v pripravovanom referende dostanú občania iba jeden hlasovací lístok so štyrmi otázkami.

21. máj 1997 - podľa nálezu Ústavného súdu Ústava síce nezakazuje meniť referendom Ústavu, prezident však neoprávnene pripojil návrh zákona o priamej voľbe prezidenta. Následne dal minister vnútra G. Krajči pokyn vytlačiť hlasovacie lístky s tromi otázkami. Otázka o priamej voľbe prezidenta, tak zmizla z hlasovacích lístkov.

23. a 24. máj 1997 - na území SR sa konalo referendum. Niektoré okrskové komisie odmietli prijať hlasovacie lístky bez otázky o priamej voľbe prezidenta a neumožnili tak, občanom hlasovať. Z tohto dôvodu nebolo možné zistiť presnú účasť voličov. Nakoniec bolo referendum vyhlásené za neplatné.

29. januára 1998 - poslanci NR SR volili prezidenta v prvom kole prezidentských volieb. Prvé kolo voľby, rovnako ako aj ďalšie štyri kolá, neboli úspešné.

2. marec 1998 - skončilo funkčné obdobie prezidenta M. Kováča.

3. marec 1998 - vláda V. Mečiara zrušila prezidentovo rozhodnutie o vyhlásení referenda na 19. apríla 1998.

25. marec 1998 - opozičná strana SDK petičnú akciu za priamu voľbu prezidenta a za spravodlivý volebný zákon. Do polovice mája 1998 sa pod akciu podpísalo 400 000 občanov.

14. júl 1998 - parlament prijal zákon, podľa ktorého pri nezvolení prezidenta, prechádza časť jeho právomocí na premiéra a časť na predsedu parlamentu.

18. marec 1999 - zákon č. 46/1999 (.pdf) Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov.

 

Zdroj: Škvarna, D.: Lexikón Slovenských dejín. Bratislava 1999.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.02.2011
success
error