DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Radoslav Procházka

#SIEŤ

To je výsostná kompetencia predsedu Národnej rady (vyhlásenie voľby GP pozn.), ktorý s ňou nakladá podľa vlastnej úvahy a nie je obmedzený žiadnou lehotou.

Radoslav Procházka vs. Robert Fico - 31.01.2011
Pravda

Zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR stanovuje, že predseda NR určí, kedy mu majú byť predložené návrhy na kandidátov na GP:

"ŠESTNÁSTA ČASŤ
NÁVRHY NA VYMENOVANIE A ODVOLANIE GENERÁLNEHO PROKURÁTORA

§ 123

(1) Návrhy na vymenovanie generálneho prokurátora podávajú poslanci predsedovi národnej rady písomne a odôvodnené v termíne, ktorý určí predseda národnej rady; predseda národnej rady pridelí návrhy na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru."

Dátum zverejnenia analýzy: 30.01.2011
success
error