DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Týmto (vyvlastňovacím pozn.) zákonom bývalá vláda dala buldozéristom kľúče od cudzích domov, polí a záhrad ešte pred tým, než prebehlo vyvlastňovacie konanie a robí, označuje za špekulantov normálnych slušných občanov Slovenskej republiky.

Radoslav Procházka vs. Robert Fico - 31.01.2011
Pravda

Myslí sa tým zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý sám o sebe vznikol na účel vyvlastnenia.

Ústavný súd ho označil za protiústavný. Týždenník TREND ho vykladá nasledovne:

"V praxi to znamenalo, že zákon umožnil poslať na stavbu diaľnice bagre a stavebné stoje oveľa skôr, hneď po tom, ako štát odoslal vlastníkovi oznámenie o vyvlastnení. Dovtedy sa mohol vlastník proti vyvlastneniu odvolať a celý proces trval najmenej niekoľko mesiacov. Stavebné povolenie mohol štát žiadať iba v prípade, že mal s vlastníkom predbežnú dohodu o vykúpení diaľnice alebo právoplatne ukončený celý proces vyvlastňovania. Majetkové vyrovnanie podľa zákona stačilo štátu predložiť až pri kolaudácii stavby, kým dovtedy sa muselo doriešiť pred začiatkom výstavby. Schválený zákon navyše umožňoval povoliť sprejazdnenie diaľnice ešte pred jej kolaudáciou."

Dátum zverejnenia analýzy: 30.01.2011
success
error