DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Bola to vláda pána Dzurindu a pán minister Zajac, ktorí povedali, že v zdravotníctve sa bude podnikať a že v zdravotníctve sa bude vytvárať zisk

Radoslav Procházka vs. Robert Fico - 31.01.2011
Pravda

Podľa zákona č. 581/2004 Z. z. § 2 ods. 2 "Na zdravotné poisťovne sa vzťahuje Obchodný zákonník, ak tento zákon neustanovuje inak." a § 68 ods. 1 "Doterajšie zdravotné poisťovne sa môžu transformovať na akciové spoločnosti podľa tohto zákona (ďalej len "akciová spoločnosť"), ak nie je ustanovené inak."

Zisk sa explicitne spomína v § 11 ods. 3 písm. c) "návrh na rozdelenie zisku alebo vysporiadanie straty" (ako obsah ročnej správy).

Zákon bol predložený vtedajším ministrom zdravotníctva R. Zajacom.

Dátum zverejnenia analýzy: 30.01.2011
success
error