DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Maďarič

SMER-SD

...pričom už ukázala prax, že tie súkromné poisťovne nepriniesli žiadnu lepšiu zdravotnú starostlivosť, ako Všeobecná zdravotná poisťovňa.

Marek Madaric vs. Daniel Krajcer - 31.01.2011
Neoveriteľné

Health Policy Institute - Rating zdravotných poistovní 2007:

"Na základe hodnotenia v sledovaných kategóriách dostali poistovne nasledovný rating:
Zdravotné poistovne s ratingom 'A', kam patria Union ZP a DôveraZP
Zdravotné poistovne s ratingom 'B', kam patria Apollo ZP a Európska ZP
Zdravotné poistovne s ratingom 'D', kam patria VšZP a SZP

Klúcové závery:
1. súkromné zdravotné poistovne sú vo všetkých blokoch lepšie ako štátne zdravotné poistovne
2. v každom bloku dosiahla najviac bodov iná zdravotná poistovna
- vo financnej ochrane ZP Dôvera
- v produktoch ZP Union
- v klientskom servise ZP Apollo
- vo vztahoch s poskytovatelmi Európska ZP"


Viac informácií tu (.pdf).


Health Policy Institute – Rating zdravotných poistovní 2008:

Zdravotná poistovna Rating 2008 Rating 2007 Posun
ZP Dôvera A (1.) A (2.) zhodný rating, zlepšenie o 1 miesto
ZP Union A (2.) A (1.) zhodný rating, zhoršenie o 1 miesto
ZP Apollo C (3.) B (3.) zhoršenie ratingu, rovnaké miesto
SZP C (4.) D (6.)* zlepšenie ratingu, zlepšenie miesta
VšZP D (5.) D (5.) zhodný rating, rovnaké miesto

* – v ratingu 2007 bolo porovnávaných 6 zdravotných poistovní (naviac: EZP)

Viac informácií tu (.pdf).


Health Policy Institute – Rating zdravotných poistovní 2009:

"S polutovaním oznamujeme, že tento rok rating zdravotných poistovní nebudeme publikovat. Vedú nás k tomu dva hlavné dôvody. Po prvé, pochybnosti o validite zverejnovaných údajov. Po druhé, neochota niektorých zdravotných poistovní poskytovat údaje."


V roku 2008 prišiel s hodnotením zdravotných poistovní aj Úrad pre dohlad nad zdravotnou starostlivostou. Urobil tak na tlacovej konferencii, ktorá sa konala dna 5. septembra 2008. V správe – Hodnotenie vybraných ukazovatelov zdravotných poistovní sa píše:

"Je povinnostou Úradu pre dohlad nad zdravotnou starostlivostou poskytnút poistencom objektívne, neskreslené a nemanipulujúce údaje o cinnosti zdravotných poistovní.

Úrad ako nezávislý orgán vychádzal pri spracovaní týchto informácii z oficiálnych podkladov zdravotných poistovní. Za najdôležitejšiu informáciu považuje hodnotu vyjadrujúcu sumu financných prostriedkov, použitých na úhradu zdravotnej starostlivosti.

Najväcší objem financných prostriedkov použitých na úhradu zdravotnej starostlivosti na jedného poistenca dávala v minulom roku VšZP, a.s.. Najmenší objem financných prostriedkov použitých na úhradu zdravotnej starostlivosti na jedného poistenca dávala v minulom roku EZP, a.s. a UNION, a.s.. V prípade poistovne UNION, a.s. bol rozdiel dvojnásobný v porovnaní s VšZP, a.s..


Poistovna SK %
VšZP, a.s. 17 466 95,72
SZP, a.s. 16 016 94,69
Apollo, a.s. 14 774 89,92
Dôvera, a.s. 13 832 90,07
EZP 9 801 91,40
UNION 8 730 71,20

Priemerné náklady na ZS na rok na jedného poistenca sú : 15 703,- SK a 93,9 %. Poistenec má právo a povinnost sa informovat ako sa nakladá s financnými prostriedkami solidárneho balíka, urceného na úhradu zdravotnej starostlivosti.

Podla ÚDZS bola najlepšia poistovna tá, ktorá využívala maximálne prostriedky na nákup zdravotnej starostlivosti, bez ohladu na to, kto je jej rozhodujúci akcionár. Vytváranie rebríckov zdravotných poistovní v case vrcholiaceho procesu prepoistovania uvažuje úrad za snahu o manipuláciu poistencov Slovenskej republiky
."

Existuje viacero ratingov, ktoré si v hodnotení zdravotných poistovní protirecia, najmä pre rozdielnost v ich metodológiách. Ani jeden z dvoch uvedených (a u nás používaných) nemeria priamo kvalitu zdravotnej starostlivosti, ktorú poistovne poskytujú/ zabezpecujú.

Nevieme aká prax má na zhoršovanie ukazovat. 

Dátum zverejnenia analýzy: 30.01.2011
success
error