DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Maďarič

SMER-SD

Pretože Ústavný súd, ktorý, ktorého výrok rešpektujeme a nevítame, ako slovenská vláda súčasná, nevítame ho, potvrdil v otázke zdravotných poisťovní ten zvrátený stav, kedy bez akéhokoľvek podnikateľského rizika, bez akéhokoľvek podnikateľského rizika patrí majiteľom súkromných zdravotných poisťovní zisk z peňazí ľudí...

Marek Madaric vs. Daniel Krajcer - 31.01.2011
Nepravda

V otázke podnikatelského rizika zdravotných poistovní zastáva opacný názor napríklad Združenie zdravotných poistovní, ktoré vo svojom dokumente "Trendy v zdravotnom poistení a financovanie zdravotníctva" (.doc) uvádza nasledujúce argumenty: "Zdravotná poistovna nesie viacero podnikatelských rizík. Jednak existuje slobodná volba poistovne (ak sa poistenci odhlásia, tak poistovna skrachuje – je to presne tak, ako ked na ambulanciu prestanú chodit pacienti – taká ambulancia musí zaniknút). Dalej - výber poistného nie je niecím automatickým (o výber poistného sa treba usilovat a výber nie je nikdy 100%). A nevhodným nákupom zdravotnej starostlivosti (zaobstaraním služieb) pre poistencov, môže vzniknút v poistovni deficit a platobná neschopnost a v konecnom dôsledku krach. Na tomto mieste treba pripomenút ustanovenie § 14 ods.1 zákona 581 (o zdravotnom poistení): 
'Zdravotná poistovna je povinná po celý cas svojej cinnosti zabezpecovat platobnú schopnost; platobnou schopnostou zdravotnej poistovne sa rozumie schopnost trvale zabezpecovat vlastnými zdrojmi úhradu záväzkov vyplývajúcich z potvrdených prihlášok na verejné zdravotné poistenie a uzatvorených zmlúv'.

Možnost tvorby zisku a jeho použitia je totiž nevyhnutnostou zabezpecovania platobnej schopnosti, garanciou plnenia záväzkov voci poistencom a garanciou plnenia záväzkov voci poskytovatelom. Pri nemožnosti tvorby zisku a jeho použitia stráca zabezpecovanie platobnej schopnosti opodstatnenie. Co v skutocnosti znamená platobná neschopnost zdravotnej poistovne vedia najlepšie poskytovatelia zdravotnej starostlivosti z nedávnych období. Okrem toho, existujú presné zákonné ustanovenia, co musí zdravotná poistovna splnit, aby vôbec zisk mohla vytvorit."
I ked názory na rozsah rizika sa môžu rôznit, nie je pravda, že zdravotné poistovne nenesú žiadne podnikatelské riziko.

Dátum zverejnenia analýzy: 30.01.2011
success
error