DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Igor Matovič

OĽaNO

Nebudem hlasovať opačne ako som sľúbil ľuďom vo voľbách. Keď som im raz sľúbil, že nepodporíme vlastne nejaké také poklonkovanie sa Orbánovi, tak to nepodporíme...

Igor Matovic - 31.01.2011
Pravda

Obyčajní ľudia majú na svojej webovej stránke uvedené zásady, medzi ktorými sa nachádza i vyjadrenie proti Fideszu: "Taktiež za ne­bez­pečné po­va­žu­jeme aj ak­ti­vity naj­sil­nej­šej strany Fidesz, ktoré sme­rujú k po­sil­ňo­va­niu ma­ďar­skej spo­lu­pat­rič­nosti aj for­mou za­vá­dza­nia dvo­j­itého štát­neho občianstva."

Dátum zverejnenia analýzy: 30.01.2011
success
error