DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Maďarič

SMER-SD

Samozrejme, že maďarský mediálny zákon aj preto sa nazýva mediálny, sa týka všetkých médií, to je prvá vec, od internetu cez tlač až po elektornické médiá. Náš zákon bol tlačový zákon. Týkal sa printových médií, aj to len ich tlačenej verzie, nie internetu.

Edita Pfundtner vs. Marek Madaric - 24.01.2011
Pravda

Maďarský mediálny zákon ukladá povinnosť na vyvážené spravodajstvo všetkým médiám - ako verejnoprávnym, tak komerčným, rozhlasom, televíziám, médiam tlačeným i internetovým. Počas Ficovej vlády bol prijatý "tlačový zákon", zákon č. 167/2008 Z. z: 

"§ 1 Predmet úpravy

(1) Tento zákon upravuje
a) práva a povinnosti vydavateľa periodickej tlače a práva a povinnosti tlačovej agentúry pri získavaní a šírení informácií,
b) práva a povinnosti osôb pri uplatňovaní práva na opravu, práva na odpoveď a práva na dodatočné oznámenie v periodickej tlači a práva a povinnosti osôb pri uplatňovaní práva na opravu, práva na odpoveď a práva na dodatočné oznámenie v agentúrnom spravodajstve,
c) evidovanie periodickej tlače,
d) ukladanie sankcií za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na
a) Zbierku zákonov Slovenskej republiky, Obchodný vestník a iné úradné vestníky,
b) periodickú tlač určenú výlučne na úradné, služobné alebo prevádzkové účely či inú vnútornú potrebu osoby, ak nie je distribuovaná verejnosti,
c) periodickú tlač osoby určenú výlučne na jej vlastnú propagáciu."

Dátum zverejnenia analýzy: 23.01.2011
success
error