DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Keby ste študovali rokovací poriadok, tak viete, že voľba dvoma neúspešnými kolami končí. Tá voľba dvoma neúspešnými kolami končí a musí sa vyhlásiť znova, musí sa vyhlásiť znova.

Radoslav Procházka vs. Robert Kalinák - 24.01.2011
Pravda

Jeho slová potvrdzuje § 123, ods. 3, 4, 5, a 6  zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky:

"(3) Navrhnutý je kandidát, ktorý získal vo voľbách v tajnom hlasovaní nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov.
(4) Ak kandidát nebol zvolený (odsek 3), vykoná sa opakovaná voľba.
(5) Na opakovanej voľbe sa zúčastnia dvaja navrhovaní, ktorí získali najväčší počet hlasov. V prípade rovnosti počtu hlasov sa na opakovanej voľbe zúčastnia všetci navrhovaní, ktorí tento počet zís-kali.
(6) Ak kandidát na vymenovanie generálneho prokurátora ne-bol zvolený, vykonajú sa nové voľby."

Dátum zverejnenia analýzy: 23.01.2011
success
error