DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Maďarič

SMER-SD

A čo sa týka toho volebného práva Slovákov žijúcich v zahraničí, je tu jeden zásadný rozdiel - to sú emigranti. To sú ľudia, ktorí majú slovenské občianstvo tým, že sa tu narodili, alebo tým, že sa prípadne priženili alebo vydali a toto je opačná situácia.

Edita Pfundtner vs. Marek Madaric - 24.01.2011
Pravda

Zákon o štátnom občianstve (.pdf) hovorí: "Štátne občianstvo Slovenskej republiky narodením nadobúda dieťa, a) ktorého aspoň jeden z rodičov je štátnym občanom Slovenskej republiky, alebo b) narodené na území Slovenskej republiky, ktorého rodičia sú bez štátnej príslušnosti, alebo c) narodené na území Slovenskej republiky, ktorého rodičia sú cudzími štátnymi príslušníkmi a narodením nenadobúda štátne občianstvo žiadneho z nich."

Zákon o štátnom občianstve (.pdf) hovorí: "Žiadateľovi, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený pobyt, možno udeliť štátne občianstvo Slovenskej republiky, ak uzavrel manželstvo so štátnym občanom Slovenskej republiky, toto manželstvo trvá a žije v tomto manželstve v spoločnej domácnosti na území Slovenskej republiky najmenej po čas piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky."

Dátum zverejnenia analýzy: 23.01.2011
success
error