DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Parlamentný inštitút vypracoval štúdiu, ktorá mapuje tajné a verejné hlasovanie v jurisdikciách Európskej únie a iných demokratických štátoch. Poviem vám výsledky tej štúdie. Vylúčené je tajné hlasovanie o akejkoľvek otázke v írskom parlamente, dánskom parlamente a v Kongrese Spojených štátov. Výlučne o predsedoch a podpredsedoch parlamentu sa hlasuje tajne vo Francúzsku a vo Fínsku, o všetkých iných, vrátane personálnych otázok sa tam hlasuje verejne a úprava veľmi podobná, ak nie totožná s tou, ktorú teraz navrhujeme my a je v Nemecku, v Rusku, v Holandsku, v Portugalsku, vo Švédsku.

Radoslav Procházka vs. Robert Kalinák - 24.01.2011
Neoveriteľné

K uvedenej štúdii sme sa nedostali.

Dátum zverejnenia analýzy: 23.01.2011
success
error