DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Maďarič

SMER-SD

Bola to kampaň pána Schmitta, ku ktorej sa on hlásil v podstate aj pri svojom inauguračnom prejave ako prezident Maďarskej republiky, že jedna z priorít jeho pôsobenia bude kampaňovať v susedných štátoch Maďarskej republiky, aby občania týchto štátov maďarskej národnosti požiadali o maďarské štátne občianstvo.

Edita Pfundtner vs. Marek Madaric - 24.01.2011
Pravda

Pál Schmitt vo svojom inauguračnom prejave povedal:

"A na záver, pri všetkých týchto veciach na očiach je najdôležitejie udržanie jednoty 15-miliónového maďarského národa. Nech ma moje prezidentské povolanie zavolá kamkoľvek na svete, všade by som sa rád stretol s miestnymi Maďarmi. Povzbudím ich v tom, aby okrem duševného spojenia žili aj s možnosťou vytvorenou dvojitým občianstvom, nech aj takýmto spôsobom vyjadria našu spolupatričnosť. Veď všetci sme dediči jedného jazyka, jednej kultúry, jednej pamäte, jednych dejín, máme spoločnú zodpovednosť za to, aké bude maďarstvo 21. storočia."

(Originál: "S végezetül mindezeket szem előtt tartva a legfontosabb a 15 milliós magyar nemzet egységének szolgálata. Elnöki küldetésem bárhová szólít is a világon, mindenhol szeretnék az ott élő magyarokkal találkozni. Biztatni fogom őket, hogy a lelki kötődésen túl éljenek a kettős állampolgárság várva várt lehetőségével, fejezzék ki ily módon is együvé tartozásunkat. Hiszen mindannyian egy nyelv, egy kultúra, egy emlékezet, egy történelem örökösei vagyunk, közös a felelősségünk abban, hogy milyen lesz a XXI. század magyarsága.")

Dátum zverejnenia analýzy: 23.01.2011
success
error