DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Ale je tu ešte ďalší indikátor podľa môjho názoru veľmi dobrých úmyslom ministra Uhliarika a dobre motivácie, prichádza a už predložil do pripomienkového konania zákon, ktorý opäť oslabí farma biznis v zdravotníctve.

Radoslav Procházka vs. Robert Kalinák - 24.01.2011
Pravda

R. Procházka má pravdepodobne na mysli nový návrh novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti, ku ktorému bolo v rámci pripomienkového konania vznesených 172 obyčajných a 50 zásadných pripomienok. Prepracovaná novela by mala byť pripravená na odbornú diskusiu v prvom štvrťroku tohto roka.

"Cieľom novely je zvýšenie transparentnosti kategorizácie nielen liečiv a liekov, zameria sa aj na zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny a zjednodušenie podávania žiadostí do kategorizácie, ako aj ich spracovanie a rozhodovanie o nich v súlade so správnym poriadkom. Všetky návrhy budú zverejňované a zúčastnené strany sa k nim budú môcť vyjadriť a podať dôkazy, na ktoré sa bude prihliadať pri kategorizácii," vyjadrilo sa na tému novely ministerstvo zdravotníctva.

Podľa portálu zzz.sk kategorizáciu liekov by mala novela zjednodušiť a elektronizovať vrátane elektronického podávania návrhov a sledovanie celého procesu vrátane vyjadrení účastníkov konania, publikovania zápisníc a rozhodnutí na internetovej stránke ministerstva zdravotníctva. Navrhované je tiež rovnomerné rozdelenie zástupcov zdravotných poisťovní v kategorizačných komisiách a kategorizačných radách, či zverejňovanie hlasovaní podľa mien, zverejňovanie kontaktov členov kategorizačných komisií a rád so zástupcami farmaceutického priemyslu, zdravotných poisťovní, pacientskych organizácií, ako aj zverejňovanie príjmov členov kategorizačných komisií od farmaceutického priemyslu.

Ak za oslabenie farmaceutického biznisu považujeme navrhované zvýšenie transparentnosti a otvorenosti procesu kategorizácie liečiv môžeme Procházkov výrok považovať za pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 23.01.2011
success
error