DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Anna Belousovová

Nestraníci

Ja považujem za nečestné ísť na kandidátku strany, ktorá je za zväzky homosexuálov.

Anna Belousovová vs. Igor Matovic - 24.01.2011
Pravda

Vo volebnom programe SaS (.pdf) pre parlamentné voľby 2010 sa okrem iného píše:

 

92. bod programu

"Slovenskí občania, ktorí spolu žijú ako životní partneri rovnakého pohlavia, nemajú možnosť odbremeniť spoločnosť prijatím vzájomnej vyživovacej povinnosti jeden za druhého. Zneisťuje sa ich každodenné partnerské spolužitie, znižuje právna istota a nevytvárajú sa predpoklady pre zabezpečenie v starobe. Rovnako sú zneistení aj ich rodičia.

 

- Pre páry rovnakého pohlavia zaviesť nový právny inštitút životného partnerstva založený

na princípe vzájomnej vyživovacej povinnosti partnerov zakladajúci medzi partnermi

príbuzenský vzťah so všetkými právnymi následkami vrátane dedenia zo zákona v I.

dedičskej skupine. Právne následky založenia životného partnerstva sú obdobné ako pri

manželstve avšak bez možnosti uzatvoriť ho pred dovŕšením 18. roku veku, bez vzniku

vyživovacej povinnosti rozvedených životných partnerov a bez možnosti adopcie detí

párom. Cirkevnú formu uzatvárania životného partnerstva navrhujeme ako prípustnú,

závislú od dobrovoľného rozhodnutia registrovanej cirkvi takúto službu poskytovať.

 

Zavedením právnej úpravy životného partnerstva párov rovnakého pohlavia na Slovensku zvýšime mieru zodpovednosti, sociálnu stabilitu a kvalitu života životných partnerov a upevníme širšie rodinné vzťahy. Taktiež sa zvýši medzinárodná konkurencieschopnosť SR v súlade s princípom voľného pohybu v rámci EU s priaznivým dopadom na vývoj daňových a odvodových príimov SR."

Dátum zverejnenia analýzy: 23.01.2011
success
error