DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Anna Belousovová

Nestraníci

Ja považujem za nečestné ísť na kandidátku strany (SaS, pozn.), ktorá je za legalizovanie marihuany.

Anna Belousovová vs. Igor Matovic - 24.01.2011
Zavádzajúce

Vo volebnom programe SaS (.pdf) pre parlamentné voľby 2010 sa okrem iného píše:

"Držba a pestovanie marihuany je v súčasnosti na rozdiel od držby tabaku a alkoholu trestným činom podobne ako pri kokaíne, heroíne a iných omamných a psychotropných látkach, napriek tomu, že sa vo viacerých prípadoch nejedná o spoločensky nebezpečné konanie. Držbou alebo pestovaním marihuany sa tak najmä mladý dospelý človek, alebo človek, ktorý marihuanu využíva na liečebné účely, môže vystaviť traumatizujúcemu trestnému stíhaniu a môže byť odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody.

SaS preto navrhuje:

- Nebrániť dovozu, výrobe a predaju liečiv (na lekársky predpis) na báze účinnej látky z marihuany, ak sa využívajú v iných krajinách EÚ.
- Držbu a pestovanie marihuany dospelou osobou v rozsahu na vlastné účely legalizovať, rovnako ako požitie marihuany alebo jej podanie inej dospelej osobe v súkromí, alebo v súkromí iného s jeho súhlasom.
- Akýkoľvek predaj a inú zárobkovú činnosť popri ďalších skutkových podstatách i naďalej považovať za trestný čin.
- Sprísniť trestnoprávny postih pri vedomom opakovanom porušení a pri akomkoľvek predaji.

Čiastočnou dekriminalizáciou marihuany zabránime zhoršovaniu spoločenského uplatnenia ľudí tým, že budú mať záznam v registri trestov za činnosť, ktorá nie je spoločensky nebezpečná. Taktiež nechceme brániť využívaniu liečiv založených na účinnej látke marihuany na základe lekárskeho predpisu, ak môžu človeku pomôcť pri liečbe ochorení."


V programe sa nehovorí o celkovej legalizácii marihuany, ako by mohlo z výroku A. Belousovej vyplývať, ale predovšetkým o čiastočnej dekriminalizácii.

Dátum zverejnenia analýzy: 23.01.2011
success
error