DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Zajac

MOST-HÍD

Rokujeme o tom, možno, že k tomu nejakým spôsobom dospejeme, že k niektorým koaličným rokovaniam bude niekto z nás prizvaný, pretože bývajú prizývaní proste niekedy experti.

Peter Zajac - 24.01.2011
Pravda

Koaličná rada ako spoločný orgán vytvorený koaličnými partnermi sa skladá z troch zástupcov každej zmluvnej strany. O priamej účasti expertov na koaličnej rade, ktorá je súčasťou koaličnej dohody nie je zmienky, avšak experti môžu byť prizvaní, ale len v zmysle vypracovania alebo posúdenia, či preskúmania návrhov ako to bolo v prípade ozdravného balíka a následne je to prerokúvané na koaličnej rade bez priamej participácie expertov.

Dátum zverejnenia analýzy: 23.01.2011
success
error