DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Ja si myslím, že práve podľa zákona, tam je do 180 dní prijať rozhodnutie je zároveň v súlade s európskou legislatívou, ktorá pre lieky vytvára pravidlá.

Robert Fico vs. Jan Figel - 17.01.2011
Pravda

Podľa zákona č. 577/2004 (pdf.) o rozsahu zdravotnej starostlivosti § 16 ods. 2

(2) "Ministerstvo rozhodne o žiadosti o zaradenie lieku

a) do 180 dní od jej doručenia alebo
b) do 90 dní od jej doručenia, ak
  1. predmetom žiadosti je liek, ktorý obsahuje zaradené liečivo,
  2. navrhovaná maximálna cena lieku v lekárni za štandardnú dávku zaradeného liečiva je nižšia najmenej o 10 % v porovnaní s najnižšou maximálnou cenou lieku v lekárni za štandardnú dávku zaradeného liečiva, ktorý je zaradený do platného zoznamu liekov."
Európska legislatíva upravuje dobu rozhodnutia na 30 dní (v prípade ak Committee for Orphan Medicinal Products rozhodne, že liek nemá negatívne dôsledky). Ani v tomto prípade nie je stanovená minimálna hodnota.

Figeľ tak má pravdu. Postup neporušil zákon. Stále však jednodňové neštandardne superrýchle rozhodnutie vyvoláva vážne pochybnosti.

Dátum zverejnenia analýzy: 16.01.2011
success
error